Dizio ontzorgt bij het kopen van jouw huis in Frankrijk
Vragen? Bel ​+31(0)20 7 52 09 61

Wet financieel toezicht

Wat is de wet op het financieel toezicht?

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/wet-op-het-financieel-toezicht-wft

Een beperkt deel van de werkzaamheden van Dizio vallen binnen de Wet op het financieel toezicht. Dizio vindt het daarom belangrijk om aan haar klanten uit te leggen, hoe zij omgaat met de betreffende werkzaamheden.

Welke werkzaamheden van Dizio vallen binnen de wet op het financieel toezicht?

Via de applicatie van Dizio is het mogelijk om in Frankrijk een woonhuisverzekering of een financiering aan te vragen en om een bankrekening te openen. Deze werkzaamheden vallen binnen de wet op het financieel toezicht.

Hoe ondersteunt Dizio haar klanten bij het aanvragen van financiële producten?

De applicatie van Dizio maakt het eenvoudig om in Frankrijk een financiering of woonhuisverzekering aan te vragen en om een bankrekening te openen. Via de Dizio-applicatie kunnen alle benodigde gegevens en documenten in het Nederlands worden ingevoerd. Daarbij hoeft u gegevens en documenten die u reeds voor andere aankoopzaken heeft ingevoerd of geüpload niet opnieuw in te voeren.

De applicatie maakt een aanvraag voor een financieel product niet alleen eenvoudig, maar ook zeer efficiënt. De Dizio-applicatie biedt u de infrastructuur waarmee u eenvoudig en in uw eigen taal informatie kunt uitwisselen met een financiële instelling in Frankrijk.

Kan Dizio mij een advies geven over financiële producten?

De Dizio-applicatie maakt het aanvraagproces begrijpelijk, efficiënt en transparant. Dizio kan u echter geen inhoudelijk advies geven over een financieel product. In het geval u inhoudelijke vragen heeft over een financieel product, zal Dizio u rechtstreeks in contact brengen met de betreffende financiële instelling.

Dizio heeft enkel de rol van bemiddelaar in het verwerken, vertalen en doorgeven van de door u aangeleverde informatie en documenten aan de financiële instelling. En andersom in het verwerken, vertalen en doorgeven van informatie en documenten van een financiële instelling aan de huizenkoper.